Databeskyttelse

Vi, Tekstil-tryk.dk A/S, indsamler dine personoplysninger, når du kontakter os, bruger vores webshop, indgår en kontrakt med os eller ansøger om en stilling hos os. Dataindsamling finder også sted, når du besøger vores sider/profiler på de sociale medier, som også er omfattet af loven om databeskyttelse.

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i henhold til EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er:

Tekstil-tryk.dk A/S

Søren Nymarks Vej 21

8280, Højbjerg

Danmark

2. Kontakt til den databeskyttelsesansvarlige

Den ansvarlige for databeskyttelse kan kontaktes via e-mail på: info@tekstil-tryk.dk eller via brevpost til ovennævnte adresse.

3. Databehandling i vores webshop

3.1. Adgang til data og webhosting

Hver gang du besøger vores webshop, indsamles de data, som din browser automatisk sender, for at du kan få adgang til webshopen. Disse data omfatter i særdeleshed:

 • Din IP-adresse

 • Navn på den ønskede fil

 • Dato og klokkeslæt for adgang

 • Mængden af overført data

 • Anmodningsudbyder

 • Oplysninger om anvendt browser og operativsystem

 • Online-ID'er (f.eks. enheds-ID'er, sessions-ID'er).

Dine data behandles udelukkende med henblik på at sikre en problemfri drift af vores webshop og til forbedring af vores tilbud. Dine adgangsdata gemmes midlertidigt til formålene beskrevet herover. Data gemmes i interne logfiler, så der kan genereres statistiske data om brugen af vores webshop og til udvikling af vores webshop i forhold til de besøgendes brugsvaner (f.eks. hvis der er en stigning i besøg i webshoppen fra mobile enheder).
I overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1, stk. 1, litra f) i GDPR, tjener dette til at beskytte vores legitime interesser i den korrekte præsentation af vores tilbud, indenfor rammerne af hensynet til interessenterne. Alle adgangsdata slettes senest 14 dage efter afslutning af dit besøg i vores webshop.

3.2. Webhosting af tredjepartsudbyder

Som en del af databehandlingen på vores vegne, leverer en tredjepartsudbyder webhostingtjenester og visning af vores webshop: qwertiko (qwertiko GmbH, Waldstraße 41-43, 76133 Karlsruhe, Tyskland). Alle data, der indsamles som en del af besøget i webshoppen eller via de formularer, der er tilgængelige i webshoppen, opbevares på udbyderens servere. Tekstil-tryk.dk har indgået en databehandlingsaftale med udbyderen, som er forpligtet til kun at opbevare oplysninger indenfor Europa.

3.3. Registrering, annoncering rettet imod eksisterende kunder

Du har mulighed for at registrere dig med eget, personligt login, for at få fuld adgang til artikler og services i vores webshop. De obligatoriske oplysninger er tydeligt markeret i felterne i registreringsformularen. Du kan ikke registrere dig uden at angive disse oplysninger. Retsgrundlaget for behandling af data er artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Hvis du som person ikke er en del af en indgået kontrakt, baserer vi vores behandling på artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesser er igangsætning og vedligehold af forretningsforbindelser. Vores generelle vilkår og betingelser gælder også for denne kontrakt.

Når du registrerer dig online via vores webshop, bruger vi også dine kontaktoplysninger til at sende dig e-mails med oplysninger, der er relevante for vores produkter og tjenester ("annoncering til eksisterende kunder"). Dette omfatter bl.a. nyhedsbreve og andre nyheder, kampagner og tilbud, kundefeedback og andre forespørgsler. Retsgrundlaget for denne databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, i samspil med med § 7, stk. 3, i UWG (tysk lov om illoyal konkurrence), hvor databehandling til legitime interesser er tilladt, forudsat at databehandlingen omhandler opbevaring og videre anvendelse af oplysninger til markedsføringsformål.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine oplysninger til markedsføringsformål via et link i vores nyhedsmails eller ved at informere os på info@tekstil-tryk.dk eller via brevpost til den ovennævnte adresse. Du pådrager dig ikke andre omkostninger end eventuelle forsendelsesomkostninger.
Vi anvender kommercielt tilgængelige teknologier i vores nyhedsmails, med det formål at kunne kortlægge læsernes interaktion med mailens indhold (CTR, fx. åbning af mail, klik på links, m.v.) Denne kortlægning er ikke direkte målrettet modtageren. Oplysningerne bruges kun i pseudonymiseret, upersonligt tiltaleform til overordnet statistisk analyse, samt til optimering og udvikling af webshoppens indhold og kommunikation med vores kunder. Dette sker på én af to måder: For det første bruger vi i vores nyhedsmails små, indlejrede grafikker (kaldet pixels), som opretter forbindelse til billedserveren, når en e-mails åbnes. For det andet måler vi om vores nyhedsmails rent faktisk modtages. Hvis du ikke ønsker, at vi analyserer din brugeradfærd (dine digitale fodspor), kan du afmelde nyhedsbrevet. Du kan forhindre, at vi sporer din åbning af vores e-mails ved at deaktivere default output af grafik eller HTML-indhold i dit e-mailprogram. Udsendelse af nyhedsmails sker via CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Tyskland. Tekstil-tryk.dk har indgået en ordrebehandlingsaftale med udbyderen.

3.4. Ordrer

3.4.1. Ordreafgivelse

Ifm. ordreafgivelsen indsamler vi de data, der er nødvendige for håndtering af ordren:

 • Titulation

 • Firma

 • For- og efternavn

 • Fødselsdato (kun relevant for enmandsvirksomheder)

 • E-mailadresse

 • Adgangskode

 • Fakturerings- og leveringsadresse

De valgfrie oplysninger, som f.eks. telefonnummer, indsamles (hvis muligt) for at vi kan kontakte dig ifm. din forespørgsel eller ordre. Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Hvis du, som person, ikke er en del af en indgået kontrakt, baserer vi vores behandling på artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesser er igangsætning og vedligehold af forretningsforbindelser.

3.4.2. Kreditvurdering

Der foretages ikke kreditkontrol og indhentes ikke kreditværdighedsoplysninger for kunder (hverken eksisterende eller nye), som er på forskudsbetaling. Hvis du, når du afgiver din første eller efterfølgende ordre i vores webshop, vælger en alternativ bestillingsform (fx køb på konto eller faktura) kan vi foretage en kreditkontrol for at kunne tilbyde dig en tilsvarende betalingsmulighed, efter bekræftelse af din ordre. Til dette formål anvender vi dit CVR-nummer til opslag i CV-regisret og derudover har vi en samarbejdsfale med et specialiseret kreditvureringsbureau, som afgør din kreditværdighed via en kreditkontrol.

Vi videreformidler de nødvendige personoplysninger for kredittjek til dette formål, til følgende virksomhed:

 • Datatilsynet
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Danmark

Derudover vil vi jævnligt foretage en kreditvurdering, som en løbende del af vores samarbejdsforhold. Dette sker særligt hvis der sker ændringer i din virksomheds selskabsregistrering, i tilfælde af gentagne restancer eller tilsvarende betalingsproblemer eller ved ændring af aftaler om kreditgrænser. Retsgrundlaget for denne kreditvurdering er vores legitime interesser, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. En legitim interesse kan fx. være (men ikke begrænset til) vores interesse i at minimere risikoen for kreditmisligeholdelse og at kunne tilbyde en passende betalingsform.

3.5. Kontakt

Du kan kontakte os på flere måder, fx via kontaktformular i webshoppen, via telefon eller e-mail. Som udgangspunkt behandler vi dine oplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores legitime interesse er en effektiv behandling af henvendelser til os, og, hvis det er relevant, at indgå eller vedligeholde en forretningsforbindelse. Hvis kontakten har til formål at indgå en forretningsforbindelse, eller sker som en del af et igangværende forretningsforhold, er retsgrundlaget for behandling af personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. De data, der indsamles via kontaktformularen, slettes automatisk efter fuldstændig behandling af din forespørgsel, medmindre vi fortsat kræver, at din henvendelse opfylder kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser (se "Opbevaringsperiode").

3.6. Fysisk fremsendte reklamer og din ret til at gøre indsigelse

Vi gemmer dine kontaktinformationer (for- og efternavn, samt postadresse) til reklameformål, f.eks. til at sende fysisk reklamemateriale, kampagner, tilbud og lignende om vores produkter. Dette har til formål at beskytte vores legitime interesser i annoncering overfor vores kunder, for så vidt angår hensynet til interesser i overensstemmelse med art. 6 (1) lit. f i GDPR.
Markedsføringsmaterialer distribueres på vores vegne af en tredjepartsudbyder, som vi videreformidler dine oplysninger til, udeklukkende til dette formål.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring og brug af dine oplysninger til dette formål, ved at sende en besked til os via de kontaktmulighederne herunder.

3.7. Lotterier, konkurrencer, m.v.

Du har mulighed for at deltage i vores konkurrencer, lotterier, m.v.

I forbindelse med konkurrencer bruger vi dine data til at gennemføre konkurrencen og evt. give dig besked om gevinst/præmie. Detaljerede oplysninger kan findes, hvis det er relevant, i betingelserne for deltagelse i den respektive konkurrence. Retsgrundlaget for behandlingen er lodtrækningskontrakten i overensstemmelse med Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Enhver databehandling til andre eller yderligere formål, særligt reklame, finder kun sted på grundlag af dit samtykke i henhold til Art. 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Grundlaget for afsendelsen af tilbud om at deltage i en konkurrence, er baseret på dit samtykke i henhold til Art. 6 (1) lit. a GDPR, hvis du har afgivet dette, ellers på Art. 6, stk. 1, litra f i GDPR, sammenholdt med § 7, stk. 3 i UWG, baseret på vores berettigede interesse i at tilbyde lodtrækninger og styrke vores kundeloyalitet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod afsendelsen af tilbud om at deltage i konkurrencer, samt salgsfremmende brug af dine data, via link i e-mails eller ved at underrette os via de nedennævnte kontaktoplysninger (f.eks. via e-mail eller brev) eller ved attilbagekalde dit samtykke med fremadrettet virkning, uden at pådrage sig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basistaksterne.

4. Cookies

Cookies er tekstfiler, der automatisk gemmes i browseren på din enhed i en form, der er unik for din enhed. Vi anvender kun de cookies, der er strengt nødvendige for at vores webshop fungerer optimalt, så vi kan levere de tjenester, du har anmodet om. Disse cookies anvendes uden yderligere samtykke, i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Behandling af de oplysninger, der indhentes fra cookies er baseret på vores legitime interesse, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores legitime interesse i denne forbindelse, er at kunne yde dig den ønskede service.
Følgende cookies anvendes:

CookienavnFunktionDomæneOpbevaringsperiodesidDisse cookies gemmer f.eks. information om, hvorvidt brugeren er logget ind og tillader hentning af brugerspecifikke data, f.eks. ordrehistorik.Tekstil-tryk.dk Sessionsid_keyDenne cookie gemmer den aktuelle brugers sessions-ID.Tekstil-tryk.dk SessionlanguageDenne cookie gemmer oplysninger om det anvendte sprog.Tekstil-tryk.dk.

5. Google Maps

Vi anvender korttjenesten Google Maps, som tilbydes til personer indenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Udenfor EØS tilbydes korttjenesten af Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, (samlet kaldet "Google"). For at integrere og vise Google Maps i din webbrowser, skal din webbrowser have forbindelse til en Google-server. Denne server kan være placeret i USA.

Ved visning af Google Maps modtager Google information om, at en side i vores webshop er blevet åbnet fra din IP-adresse. Ved visning af Google Maps i vores webshop, mens du er logget ind på din Google profil, vil Google kunne knytte denne visning til din Google profil. Hvis du ikke ønsker at få visningen tilknyttet din Google profil, skal du logge af Google, inden du åbner vores webshop. Google gemmer dine oplysninger og bruger dem til markedsføring, markedsundersøgelser og tilpasset visning af Google Maps. Du kan finde flere oplysninger i Googles  Privatlivspolitik og  Yderligere servicevilkår for Google Maps.

Vi anvender den såkaldte 2-kliks-løsning til integration af Google Maps Det betyder at, når du besøger et websted, der bruger Google Maps, leveres der i første omgang ikke personoplysninger videre til Google. Data overføres først til Google, når du aktiverer det integrerede kort.

6. Matomo

Vi bruger open source-webanalysesoftwaren Matomo på vores websted, til statistisk analyse af de besøgendes adgang. Matomo kører på vores servere og der overføres derfor ikke data til tredjeparter. IP-adressen, der bruges for at registrere dit besøg, anonymiseres øjeblikkeligt (de sidste to bytes af din IP-adresse bliver anonymiseret). Det er kun den anonymiserede IP-adresse, der anvendes til registrering af dit besøg. Følgende data kan gemmes i besøgsloggen, sammen med et pseudonymiseret besøger-iD (din enheds digitale fingeraftryk):

 • Anonymiseret IP-adresse

 • Hentede sider (dato, klokkeslæt, URL, titel, tid brugt på side)

 • Downloadede filer

 • Klik på links til andre websteder

 • Operativsystem

 • Browsertype, version og sprog

 • Enhedstype, mærke, model og opløsning

 • Omtrentlig placering (baseret på anonymiseret IP-adresse)

 • Henvisnings-URL (fra tidligere besøgt side)

Besøgendes logfiler slettes automatisk efter 7 dage og daglige rapporter slettes efter 24 måneder. Du kan aktivere en tilsvarende indstilling i din browser (Do Not Track) for at forhindre sporing af dit besøg (se forklaringen i forrige afsnit) eller ved at aktivere Matomo's fravælg-knap. Derved oprettes en deaktiveringscookie, så Matomo-scriptet ikke længere køres. Hvis en fravælg-knap ikke vises, blokeres den sandsynligvis af en reklameblokering eller lignende i din browser. Kontroller derfor dine browserindstillinger.

Du har mulighed for at vælge at dette website ikke indsamler eller analyserer de handlinger du foretager her. Hvis du gør det, beskytter du dit privatliv, men du forhindrer også ejeren af websitet fra at lære af dine handlinger, og dermed blive i stand til at forbedre brugeroplevelsen for dig og andre brugere.

Du tillader tracking. Fjern markeringen for at fravælge tracking.

7. Online-tilstedeværelse på de sociale medier

Vi er til stede på sociale medier for at kommunikere med kunder og andre interesserede parter og for at give oplysninger om vores produkter og tjenester. Som hovedregel behandles brugerdata til markedsundersøgelser og reklameformål, hvilket gør det muligt at oprette brugerprofiler ud fra brugerinteresser. Cookies og andre identifikatorer, som gemmes på brugernes enheder, anvendes alene til dette formål. Disse identifikatorer anvendes derefter til at placere annoncer på både sociale medier og på tredjepartswebsteder. Som en del af vores online-tilstedeværelse kan vi vælge at få adgang til oplysninger fra de sociale medier, f.eks. statistikker om brugen af vores online-tilstedeværelser. Disse statistikker indsamles og kan indeholde demografiske oplysninger (f.eks. alder, køn, region, land) samt data om interaktion med vores online-tilstedeværelse (f.eks. synes godt om-tilkendegivelser, abonnementer, delinger, visninger af billeder og videoer) og med opslag og indhold, der distribueres via disse kanaler. Statistikkerne kan også give os oplysninger om brugernes interesser og om hvilket indhold og hvilke emner, der er særligt relevante for vores brugere. Vi kan også bruge disse oplysninger til at skræddersy design, aktiviteter og indhold til det respektive online-medie og til at optimere vores tilstedeværelse overfor vores publikum. Oplysninger om og links til data fra de sociale medier, som vi kan få adgang til, kan findes i listen nedenfor. Indsamling og brug af disse statistikker er generelt underlagt et fælles ansvar. Hvor det er relevant, er den tilsvarende kontrakt anført nedenfor. Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, afsnit 1, stk. 1, litra f), i GDPR, baseret på vores legitime interesse i effektivt at informere og kommunikere med vores brugere. Hvad angår det juridiske grundlag for databehandling af de sociale medier, på disse mediers ansvar, henvises til databeskyttelsesoplysningerne for hvert enkelt sociale medie. Du kan finde flere oplysninger om de sociale mediers databehandling og muligheder for at gøre indsigelse, via nedenstående links. Vær opmærksom på, at det mest effektive er, at sende forespørgsel til den respektive udbyder af det sociale medie, da det kun er udbyderen, der har adgang til de registrerede oplysninger og kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

9. Videregivelse af oplysninger

De oplysninger, vi indsamler, videregives kun, hvis:

 • Du udtrykkeligt har givet samtykke hertil, i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

 • Videregivelse er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR, og der ikke er grund til at antage, at du har en beskyttelsesværdig legitim interesse i ikke at få dine oplysninger videregivet.

 • Tekstil-tryk.dk er juridisk forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR.

 • Videregivelse er tilladt ved lov og er nødvendig i henhold til art. 6 (1) lit. b i GDPR, til behandling af kontraktlige forhold med dig eller til gennemførelse af prækontraktuelle handlinger, der finder sted på din anmodning.

En del af databehandlingen kan udføres af vores tredjepartstjenesteudbydere. Ud over de tjenesteudbydere, der allerede er nævnt i disse bestemmelser, kan der være tale om specifikke IT-tjenesteudbydere, der vedligeholder vores systemer, samt eksterne konsulentfirmaer. Tjenesteudbyderne er enten bundet af vores instruktioner indenfor rammerne af den aftalte databehandling eller har indgået andre aftaler med os vedrørende databeskyttelse, f.eks. at vi behandler dataene som fælles dataansvarlige. Vi samarbejder også med partnere, der er forpligtet til erhvervsmæssig fortrolighed, f.eks. offentlige myndigheder, skatterådgivere, advokater og tilsvarende tjenesteudbydere.

10. Opbevaringsperiode

I princippet opbevarer vi kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, som vi har indsamlet oplysningerne til. Vi sletter derefter oplysningerne øjeblikkeligt, medmindre det kræves, at vi opbevarer oplysningerne, indtil den lovpligtige forældelsesfrist for bevisformål i forbindelse med civile søgsmål er udløbet, eller på baggrund af en lovbestemt opbevaringspligt. Kontraktmæssige oplysninger skal opbevares til bevisformål i tre år fra udgangen af det år, hvor vores samarbejde ophører. Dette er det tidligste tidspunkt, hvor eventuelle krav kan forældes i henhold til den lovbestemte forældelsesfrist. Selv efter denne frist kan vi være nødt til at gemme nogle af dine oplysninger af regnskabsmæssige årsager. Vi er forpligtet til dette på grund af retlige dokumentationskrav. De relevante opbevaringsperioder for dokumenter spænder fra 2 til 10 år.

11. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Ret til tilbagetrækning af dit samtykke

 • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger (artikel 21 i GDPR)

 • Ret til indsigt i dine personoplysninger, der behandles af os (artikel 15 i GDPR)

 • Ret til berigtigelse af urigtige, opbevarede personoplysninger om dig selv (artikel 16 i GDPR)

 • Ret til sletning af dine personoplysninger (artikel 17 i GDPR)

 • Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger (artikel 18 i GDPR)

 • Ret til portabilitet af dine personoplysninger (artikel 20 i GDPR)

 • Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed (artikel 77 i GDPR).

For at gøre de beskrevne rettigheder gældende, kan du til enhver tid kontakte os på telefon eller på mail. Forudsat at de gældende juridiske krav er opfyldt, vil vi i videst muligt omfang imødekomme din anmodning om databeskyttelse. Dine henvendelser vedrørende hævdelse af databeskyttelsesrettighederne og vores svar på dine henvendelser, vil blive opbevaret til dokumentationsformål i en periode på op til tre år og i enkelte tilfælde længere, hvis der er er grundlag for det, fx. i forhold til at udøve eller forsvare et retskrav. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR, baseret på vores legitime interesse i at forsvare os mod eventuelle civile krav i henhold til artikel 82 i GDPR, at undgå bøder i henhold til artikel 83 i GDPR og at opfylde vores forpligtelser til ansvarlighed i henhold til artikel 5, stk. 2, i GDPR.
Endelig har du ret til at indgive en klage til den ansvarshavende databeskyttelsestilsynsmyndighed. Du kan gøre denne ret gældende ved at kontakte den stedlige tilsynsmyndighed, enten hvor du bor, på din arbejdsplads eller på lokationen for den påståede overtrædelse. I Danmark er den ansvarlige tilsynsmyndighed: Dun & Bradstreet / Navne & Numre Erhverv, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Danmark.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi fra tidspunktet for tilbagetrækningen ikke længere fortsætte databehandlingen. Tilbagetrækningen af samtykket påvirker ikke lovligheden af behandling af data på grundlag af et samtykke, der er afgivet forud for tilbagetrækningen. I det omfang vi behandler dine data på baggrund af legitime interesser, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data, på baggrund af din særlige situation. Hvis der gøres indsigelse mod databehandling med henblik på direkte markedsføring, har du en generel ret til at gøre indsigelse, uden at angive en grund. Hvis du ønsker at gøre din ret til indsigelse gældende eller at trække dit samtykke tilbage, er det tilstrækkeligt at sende en uformel besked via de kontaktoplysninger, der allerede er nævnt.

Sidst revideret: 10/2023

Priser er oplyst ex. (uden) moms. + fragtomkostninger